Stubišni penjač za automate sa grickalicama - SŽ ŽIP

Slovenske Železnice preuzele su svoj novi stubišni penjač, profesionalni AAT CargoMaster C400. Teški automati sa grickalicama bit će dostavljeni do raznih željezničkih stanica. CargoMaster C400 nudi im nosivost od 400 kg. Stubišni penjač C400 također podiže teret okomito do visine od 700 mm, tako da kada se ugrađuju novi strojevi, oni mogu lako postaviti potporne noge na dno stroja. S novim stubišnim penjačem dostava je lakša i puno sigurnija.